Cắt giảm được hơn 3.000 điều kiện kinh doanh

.

Tại cuộc Họp báo Chính phủ tháng 10/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, các văn bản liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm điều kiện kinh doanh bất hợp lý và kết quả kiểm tra tháng 10 của Tổ công tác.

Cụ thể trong 10 tháng năm 2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 17.411 nhiệm vụ, có 8.792 nhiệm vụ đã hoàn thành, 8.354 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn, 265 nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn (chiếm 2,9%, giảm 0,1% so với tháng trước).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu mở đầu họp báo. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tổ công tác của Chính phủ đã tiến hành 3 cuộc kiểm tra đối với các cơ quan trong việc chậm trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh. Kết quả kiểm tra cho thấy, việc thực hiện nhiệm vụ giao của các bộ, ngành về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm điều kiện kinh doanh đã có chuyển biến rất tích cực so với tháng trước.

Đến nay, các Bộ đã trình ban hành được 22 văn bản (1 Luật và 21 Nghị định), đã cắt giảm, đơn giản được 3.004/6.191 điều kiện (đạt 97% so với chỉ tiêu giao, tăng 1.871 điều kiện - tăng 60,4% so tháng trước).

Về kiểm tra chuyên ngành, các Bộ đã trình ban hành và ban hành được 21 văn bản, đã cắt giảm, đơn giản hóa 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra (tương đương 68,2%, đạt 136,5%, vượt 36,5% so với yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và vượt 13% so với phương án dự kiến của các Bộ) và 30 thủ tục (đạt 50% so với yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ).

Cũng theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, qua xếp hạng của WB và WEF, môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của Việt Nam tuy tăng điểm nhưng lại tụt hạng nhẹ. Điều này cho thấy năng lực đổi mới sáng tạo, mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin của Việt Nam hạn chế, đây khâu cần dồn sức chỉ đạo; cần tiếp tục đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính cho DN để xóa bỏ rào cản trong quản lý và cơ chế xin-cho, phát huy tính sáng tạo, năng động trong kinh doanh.

Theo Hải quan

Nguồn: tbdn.com.vn