Vietinbank: Quý III/2018 nợ có nguy cơ mất vốn tăng hơn 3.000 tỉ đồng

.

Quý III/2018 nợ có nguy cơ mất vốn của Vietinbank tăng hơn 3.000 tỉ đồng. Ảnh minh họa

Báo cáo tài chính Quý III/2018 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) cho thấy, thu nhập lãi và các khoản thu đạt 18.961 tỉ đồng tăng gần 3 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên chi phí lãi cũng tăng gần 2 nghìn tỉ đồng so với Quý III/2017.

Quý III/2018 lãi thuần Vietinbank đạt 7.307 tỉ đồng tăng hơn 1 nghìn tỉ so với cùng kỳ nước trước, kết quả tăng chủ yếu đến từ hoạt động dịch vụ, so với cùng kỳ năm trước lãi thuần hoạt động dịch vụ tăng hơn 200 tỉ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh tăng nhẹ.

Tuy nhiên lãi từ mua bán chứng khoán, đầu tư giảm mạnh so với Quý III/2017. Cụ thể, lãi từ chứng khoán của Vietinbank Quý III/2018 chỉ đạt 41,638 tỉ đồng bằng 1/3 so với con số 125,218 tỉ đồng Quý III/2017.

Báo cáo kết quả kinh doanh của Vietinbank

Thu nhập từ vốn góp, mua cổ phần cũng giảm từ hơn 40 tỉ đồng Quý III/2017 xuống còn 17 tỉ đồng Quý III/2018.

Đặc biệt trích lập dự phòng rủi ro của Vietinbank trong Quý III/2018 lên đến 3.356 tỉ đồng tăng gấp đôi so với Quý III/2017 là 1.789 tỉ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế của Vietinbank chỉ đạt 2.099 tỉ đồng Quý III/2018 thấp hơn lợi nhuận trước thuế Quý III/2017 là 2.262 tỉ đồng.

Phân tích nợ Quý III/2018

Nguyên nhân khiến Vietinbank phải tăng trích lập dự phòng rủi ro bởi nợ xấu nhóm 5 – Nhóm nợ có khả năng mất vốn tăng hơn 3 nghìn tỉ đồng. Đến ngày 31/12/2017 nợ có khả năng mất vốn Vietinbank chỉ ở mức 5.184 tỉ đồng đến hết ngày 30/9/2018 con số này tăng 8.725 tỉ đồng.

Tổng số nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 của Vietinbank hơn 11 nghìn tỉ đồng. Tổng số nợ Vietinbank cho các tổ chức kinh tế, cá nhân cho vay tính đến 30/9/2018 là 882.585 tỉ đồng.

Nguồn SKCĐ

Nguồn: tbdn.com.vn