Kiến nghị đấu giá bán lẻ nhà tái định cư

Kiến nghị đấu giá bán lẻ nhà tái định cư

VTV.vn - Giám đốc Trung tâm đấu giá tài sản TP.HCM đã kiến nghị thành phố cho phép chia nhỏ quỹ nhà tái định cư để giải quyết nhanh chóng bài toán dôi dư nhà tái định cư của TP.

Trái ngọt cho các công trình kiến trúc xanh

Trái ngọt cho các công trình kiến trúc xanh

VTV.vn - "Những công trình xanh vì ý thức xã hội đối với môi trường, thì lợi ích kinh tế sẽ là trái ngọt cho những chủ đầu tư có tầm nhìn chiến lược dài hạn"